Informacje ogólne


Przedszkole Alfik w Toruniu jako placówka prywatna istnieje i działa od września 1992 r. Prowadzącą przedszkole od chwili jego przekształcenia jest mgr Hanna Tomaszewska. Przedszkole działa w godz. 6.00 do 17.00 z 5-tygodniową przerwą wakacyjną. Obejmuje opieką dzieci w wieku 2,5-6 lat. Dzieci w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu korzystają z 4 posiłków:

I śniadanie 8.30
II śniadanie (zupa) 10.45
III Obiad (danie główne) 13.20
IV Podwieczorek 14.40

Przedszkole wpisane jest do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Województwa Toruńskiego pod nr 8 . Oznacza to, że realizuje wszelkie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi i podlega nadzorowi Pomorsko-Kujawskiemu Kuratorowi Oświaty z Delegaturą w Toruniu oraz Wydziałowi Edukacji.
Budynek przedszkola posiada aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku i ewakuacji. Wyposażony jest w zabezpieczenia przeciwpożarowe ( czujniki dymu, hydranty, gaśnice, podświetlone oznakowanie drogi ewakuacyjnej, awaryjne oświetlenie), dzięki którym uzyskał pozytywną opinię Straży Pożarnej.

Przedszkole posiada również pozytywną opinię i akceptację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Alfik to Przedszkole, w ktorym chciałby dorastać każdy z nas. Przedszkole to początek edukacji malucha, miejsce bardzo ważne dla jego przyszłości. Warto więc zadbać o to, aby przedszkole było przyjazne dla dziecka, a Tobie nie spędzało snu z powiek. Przecież każdego dnia powierzasz mu na kilka godzin swój bezcenny skarb.

Atuty naszego przedszkola:


Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną.

Przedszkole preferuje ideę podmiotowości w pracy z dziećmi.

Przedszkole dba o zdrowie swoich wychowanków, zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne oraz rozwija zdolności i zainteresowania dzieci w różnych dziedzinach.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną stosującą nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dzieciom, tworzy przyjazny klimat i wpływa na ich aktywność.

Alfik jest przedszkolem, które:


Daje szansę pełniejszego indywidualnego rozwoju dzieci.

Uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia - sprawia, że dziecko czuje sie kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Daje dzieciom możliwośc samorealizacji, zachowania odrębności rozwojowej, kreatywnego myślenia, działania, tworzenia, prezentowania swoich uzdolnień.

Przygotowuje do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z problemami.

Wspiera Rodziców dzieci w rozwiązywaniu problemów, codziennych trudności, czyni z nich partnerów i sojuszników przedszkola.

Dąży do tego, aby dzieci w miarę bezstresowo osiągały dojrzałość szkolną

O tym, w jaki sposób osiągamy powyższe cele, dowiedzą się Państwo zapoznając sie z naszą stroną internetową.

Otrzymaliśmy Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej


Z radością przyjęliśmy fakt otrzymania certyfikatu ”Bezpieczna Placówka Oświatowa”. Tego typu dokument przyznaje Instytut Badania Marki za szczególną dbałość o bezpieczeństwo i higieniczne warunki kształcenia, spełnienie najwyższych norm bezpieczeństwa w trosce o wychowanków i kadrę nauczycielską oraz posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych. Jesteśmy z tego wyróżnienia bardzo dumni.

Raport z ewaluacji problemowej


Zobacz raport

Przedszkole bierze udział w projekcie pt. "Przyrodnicze azyle w miejskich przedszkolach" www.przyrodniczeazyle.pl.

Drodzy Rodzice !

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni składają serdeczne podziękowanie Rodzicom i przedstawicielom instytucji współpracującymi z przedszkolem za to, że nie szczędząc swego czasu prywatnego wzięli udział w ankietach i rozmowach z zespołem wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: p. Jolanta Gruchlik
i p. Dorota Rama.

Działalność przedszkola ocenia się stosując skalę od A (najwyższy poziom spełniania wymagania) do E (najniższy stopień spełnienia wymagania).

Nasze przedszkole w wymienionych poniżej wymaganiach otrzymało:
- Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci - A [bardzo wysoki stopień wymagania]
- Dzieci są aktywne – A [bardzo wysoki stopień wymagania]
- Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji – B [wysoki stopień wymagania]

Otrzymane bardzo wysokie oceny jakości pracy naszego Przedszkola podczas ewaluacji to przede wszystkim Państwa zasługa. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście pomocni, kreatywni , otwarci i akceptujecie nasze działania.

Dziękujemy za wiele ciepłych słów, które padły z Waszej strony pod naszym adresem. Państwa opinie utwierdzają nas w celowości naszych działań. Niewątpliwie również przyczynią się do dalszej pracy nad kształtowaniem dobrego oblicza naszego przedszkola i kontynuowania jego chlubnej, ponad dwudziestopięcioletniej tradycji.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE