Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące propozycje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu: 

6.00-8.30 - Radosny poranek - schodzenie się dzieci

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci,
 • zabawy integrujące grupę, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe i zestawy ćwiczeń porannych
 • praca indywidualna nauczyciela z dziećmi wymagającymi wsparcia i dziećmi zdolnymi
 • czynności samoobsługowe: higieniczno-sanitarne

8.30-9.00 - Śniadanie

9.00-10.50 - Zabawa i edukacja

 • zajęcia dydaktyczne realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • spacery, wycieczki
 • zabawy dowolne na swieżym powietrzu lub w sali
 • ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, w sali lub na terenie
 • obserwacje przyrodnicze
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • czynności samoobsługowe

10.50-11.10 - Pierwsze danie - ciepła zupa

11.10-13.00 - Relaksacja

 • leżakowanie w grupie najmłodszej
 • słuchanie bajek i opowiadań dzieciecych w interpretacji nauczyciela lub zaproszonego gościa, lub nagrań plytowych
 • korzystanie z atrakcji na świeżym powietrzu
 • zabawy w hop-landzie
 • zajęcia dodatkowe
 • czynności samoobsługoowe

13.00-13.30 - Danie główne i kompot

13.30-15.00 - Inspirujące popołudnie

 • praca kierowana przez nauczyciela
 • zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne
 • zabawy indywidualne i w małych grupkach w sali lub na terenie
 • zabawy dydaktyczne, tematyczne
 • utrwalanie wierszy i piosenek
 • czynności samoobsługowe

14.50-15.10 - podwieczorek - smaczne i słodkie desery

15.10-17.00 - Zabawy i utrwalanie treści programowych

 • ćwiczenia indywidualne i wyrównawcze nauczyciela z dziećmi
 • zabawy dowolne wg zainteresowan dzieci, tematyczne, badawcze, dramowe, ruchowe, czytelnicze, plastyczne
 • rozmowy z panią dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny
 • czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań
 • rozchodzenie sie do domu

Dziecko w trakcie całego pobytu w przedszkolu ALFIK poznaje zasady współpracy z równieśnikami, uczy sie aktywnymi metodami zdobywnia wiedzy, umiejetności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywania problemów, podejmowania grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE