Nagrody:

 • Cicha pochwała nauczyciela,
 • Pochwała nauczyciela na forum grupy,
 • Przydzielenie poza kolejnością preferowanej przez dziecko roli lub zadania (dyżury),
 • Ustan pochwala do rodziców,
 • Pochwała dyrektora przedszkola,
 • Dyplom uznania,
 • Upominek rzeczowy

Stosowane konsekwencje:

 • Cicha nagana,
 • Nagana udzielona na forum grupy,
 • Pozbawienie uwagi nauczyciela,
 • Odsunięcie od zabawy w sali lub poza salą,
 • Zabranie dziecku roli, którą obecnie wykonuje (np. dyżurnego),
 • Ustna nagana do rodziców,
 • Naprawienie wyrządzonej krzywdy (własnoręcznie wykonany w domu upominek dla kolegi lub nauczyciela, któremu dziecko wyrządziło przykrość).
Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE