"Duchowość jest dostrzeżeniem obecności piękna, prawdy i dobroci w życiu. Wywołuje takie odczucia, jak współczucie, radość i pokora."
- Gang Philip

W wieku przedszkolnym budzi się w dziecku świadome życie duchowe. Okres ten charakteryzuje się szczególną duchową otwartością i gotowością religijną.

Katecheza w okresie przedszkolnym ma charakter wychowawczy zwracający uwagę na rozwój życia wiary jak:

  • zmysł ufności
  • darmowości
  • daru z siebie
  • prośby
  • radosnego uczestnictwa.

Celem podstawowym katechezy jest wprowadzenie wychowanka w kulturę i wartości chrześcijańskie. Religia w naszym przedszkolu prowadzona przez katechetkę odbywa się raz w tygodniu w grupie dzieci 5-6 letnich dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE