"Szachy uczą życia. Uczą jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się wycofać, by potem ruszyć do ataku. To królewska gra"
- Frank Marshall

Właściwości rozwoju psychospołecznego dzieci wskazują, że koncepcja prowadzenia nauki gry w szachy może sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi "małego ucznia". Ten rodzaj zajęć stwarza duże możliwości wykazania inicjatywy, a nawet fantazji, kształci wyobraźnię przestrzenną, pamięć i uwagę, a przede wszsytkim inicjuje sytuację wymagającą abstrakcyjnego, logicznego myślenia.

Nauka gry w szachy zawiera wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy, które są nieodzowne do zwycięstwa nie tylko w zawodach sportowych, ale przede wszystkim w życiu. Uczą też umiejętności przyjmowania porażki, jeżeli do takowej dochodzi.

Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucia odpowiedzialności we własne decyzje. Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkości pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji i rozbudzenia twórczych zdolności.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE