„Twórcza praca dziecka jest językiem wypowiadania się tylko jemu właściwym, jest wyrazem nie tylko jego przeżyć uczuciowych, jest czynnikiem harmonii między sercem i rozumem, między wrażliwością i inteligencją, jest jednym z wielu sposobów intelektualnego poznania świata i docierania do głębszego i szerszego jego rozumienia.”
- Z. Słobodzian

Dzieci od najmłodszych lat mają naturalną predyspozycję do twórczości plastycznej, dlatego z takim upodobaniem pokrywają wszelkie dostępne powierzchnie rysunkami. Rysowanie i malowanie jest istotne dla dziecka pod wieloma względami. Po pierwsze stanowi ćwiczenie sprawności manualnej, jest to wstęp do nauki pisania. Po drugie dziecko uczy się uważnej obserwacji, ćwiczy postrzeganie zmysłowe i spostrzegawczość. Po trzecie rysowanie, malowanie jest dla niego środkiem wyrazu pozasłownego, jest odzwierciedleniem tego co cieszy, niepokoi, zasmuca i zajmuje. Ale najważniejszym aspektem jest to, że dziecko nabywa przekoknania, że samo potrafi coś stworzyć. Plastyka zatem wpływa na wychowanie człowiek kreatywnego, innowacyjnego, uczestniczącego w kulturze, ale i pewnego siebie, znającego wartość własnej osoby.

Aktywność plastyczna odgrywa jeszcze jedną istotną rolę - od wieku przedszkolnego uczy zachowań społecznych. Dzieci uczą się m.in. poszanowania dla pracy swoich kolegów.

Nasze przedszkolne warsztaty plastyczne prowadzone są codziennie przez pedagoga wychowania plastycznego, który stara się jak najpełniej wykorzystać własne umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie, jakie zdobyła poprzez specjalistyczne wykształcenie kierunkowe.

Zajęcia odbywają się w pracowni przygotowanej do tego rodzaju zajęć, umożliwiającej optymalną pracę w niewielkich grupach. Pani Kasia pracując z naszymi dziećmi stosuje indywidualne podejście do każdego dziecka, biorąc pod uwagę jego możliwości intelektualne i emocjonalne. Zwraca szczególną uwagę na rozbudzanie i rozwijanie autentycznych, nieskażonych jeszcze szkodliwymi wpływami, zdolności twórczych dzieci, ich kreatywność oraz indywidualną wrażliwość estetyczną.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE