Aktualności grupy

10/01/2020

Święto Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków  na uroczystość przedszkolną dn. 22.01.2020 r. (w środę)    o godz.10.30  "Sówki"


Sówki

STYCZEŃ 2020

Tematyka kompleksowa:

Zimowo - karnawałowo

Święto Babci i Dziadka

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych, stara się wyciągać wnioski
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy,  opowiada o ilustracji
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Posługuje się nazwami miesięcy , posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Mierzy przedmioty
 • Wie, co to jest karnawał
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługuje się symbolami
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Próbuje odczytywać proste nazwy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Śpiewa piosenkę, tańczy przy muzyce
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P, b, B, l, L, d, D, t, T  drukowaną i pisaną
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4, 5
 • Przygotowuje się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji

WESOŁA PIOSENKA O BABCI

Nie wszystkie babcie lubią walczyki,
nie wszystkie noszą stare kolczyki,
nie wszystkie babcie mają po sto lat,
dla niejednej babci wesoły jest świat.

Ref. Babcia, babcia to starsza dziewczynka,
co kiedyś miała usta jak malinka,
Mamę i tatę dawno wychowała,
za to w prezencie wnuki dostała, wnuki dostała
– To właśnie my!

Niektóre babcie przyznacie sami,
zatańczą disco razem z dziadkami,
i ja chcę bardzo mocno wierzyć w to,
że tak tańczyć będą lat przynajmniej sto.

W KARNAWALE

Z Nowym Rokiem szedł karnawał,
przebieraniem się zabawiał.
W instrumenty przebrał drzewa,
wiatr w gałęziach pieśni śpiewał.


Przebrał dzieci,spójrzcie sami,
są Indianie z piratami
i serpentyn widać zwoje,
są krasnale,są kowboje.


Jest biedronka z muchomorkiem,
przyszli także Bolek z Lolkiem,
sznur korali ma cyganka,
w stroju z frędzli jest Indianka.


I balony lecą w górę,
ktoś czerwony ma kapturek,
jest karnawał,dzieci tańczą,
gra muzyka przebierańcom.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017