Aktualności grupy

15/01/2021

Dzień Pomarańczy

Dzień Pomarańczy u Pszczółek...


Grupa Pszczółek liczy 20 dzieci w wieku  4 i 5 lat. Z dziećmi pracują : pani Ola, pani Anitka i pani Paulinka. Kontakt mailowy: o-ola@o2.pl.

Pszczółki

Styczeń

 1. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki
 2. Prezenty dla babci i dziadka

Umiejętności dziecka:

 • Zna popularne bajki dla dzieci

 • Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat

 • Rozwija zainteresowania czytelnicze

 • Zdobywa informacje na temat pracy biblioteki

 • Nazywa członków rodziny

 • Uczestniczy w zabawach dramowych

 • Dzieli proste wyrazy na sylaby

 • Przelicza elementy w zbiorach i podaje ich liczbę

 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób

 • Porównuje wielkość przedmiotów

 • Mierzy długość przedmiotów, używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam

 • Konstruuje prostą grę matematyczną

 • Rozumie i stosuje pojęcie para

 • Stosuje określenia stosunków przestrzennych, np.: nad, pod, wyżej, niżej, na prawo, na lewo

 • Odczytuje przepis kulinarny zapisany w postaci prostych symboli

 • Rozwija sprawność manualną

 • Rozpoznaje i nazywa „domy” wybranych gatunków zwierząt

 • Rozpoznaje gatunki niektórych ptaków

 • Rozumie znaczenie słowa sąsiad

 • Poznaje architekturę najbliższej okolicy

 • Składa w całość obrazki pocięte na kilka części

 • Wykonuje proste instrumenty muzyczne

 • Umie rozpoznać dźwięk i wskazać jego źródło

 • Ilustruje ruchem muzykę i śpiewa piosenki

 • Posługuje się różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie

 • Wykonuje proste konstrukcje przestrzenne

 • Dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka

 • Wie, jak należy zachować się podczas uroczystości

 • Przestrzega reguł gry (np. spokojnie czeka na swoją kolej, radzi sobie w sytuacji wygranej lub porażki)

 • Współpracuje z dziećmi w grupie podczas wykonywania wspólnego zadania

,, WYLICZANKA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA” (autor nieznany)

Kto nas kocha najgoręcej, kogo my kochamy?
Komu dziś życzenia gorące składamy?
To jest nasza Babunia, której pokażemy,
Jak dzielić uczucia i słowa umiemy:
BABCIA! BABCIA! B A B C I A !

To niezwykły przypadek, super także jest dziadek.
Bo nawet w środku nocy nie odmówi pomocy,
Gdy sytuacja jest groźna , liczyć na niego można.
Niechaj nastawi ucha i swoich wnuków posłucha:
DZIADEK! DZIADEK! DZIADEK!

Witaminki ( Śpiewajace Brzdące)

1. Gdzie mieszkają witaminki
Oj gdzie, gdzie? Oj gdzie, gdzie?
Są w owocach i warzywach
To się wie! To się wie!

Ref: Czy to marchew, czy malina
Czy to burak, czy cytryna
To w owocach i warzywach
Zawsze mieszka witamina

2. Co nam dają witaminki
Oj co, co? Oj co, co?
One dają samo zdrowie
To jest to! To jest to!

Ref: Czy to marchew, czy malina
Czy to burak, czy cytryna
To w owocach i warzywach
Zawsze mieszka witamina / 2x

Święto babci i dziadka

Dzisiaj babcia święto swoje ma
więc Ci, Babciu, serce moje dam
i laurkę i czerwony kwiat.
Żyj Babuniu zdrowa nam sto lat!

Dam Ci Dziadku rączki moje dwie,
a Ty mocno złap i trzymaj je.
Zatańczymy wkoło raz i dwa.
Niech Twe święto jak najdłużej trwa.

Zatańczymy wkoło raz i dwa.
Niech Twe święto jak najdłużej trwa.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017