Aktualności grupy

16/10/2020

W kasztanpwym mieście - zabawy na niepogodę

Gdy za oknem deszcz i plucha ...można zrobić ślimaka lub gąsienicę z kasztanów...


Grupa Pszczółek liczy 20 dzieci w wieku  4 i 5 lat. Z dziećmi pracują : pani Ola, pani Anitka i pani Paulinka. Kontakt mailowy: o-ola@o2.pl.

Pszczółki

Plan pracy „Pszczółki”

październik

Tematyka kompleksowa:

Bezpieczna droga do przedszkola

Lubimy się bawić

Umiejętności dziecka:

 • Opowiada treść obrazka

 • Układa obrazek pocięty na części

 • Odgaduje zagadki

 • Wypowiada się na zadany temat

 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

 • Reguluje oddech

 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe

 • Klasyfikuje przedmioty według określonych cech

 • Posługuje się pojęciem para

 • Posługuje się określeniami kierunku: na prawo – na lewo, przed – za

 • Porównuje kształt, wielkość i kolor przedmiotów

 • Dostrzega i układa rytmy

 • Doskonali umiejętność liczenia

 • Zna nazwy kolorów

 • Rozumie pojęcie rodzina i zna członków swojej rodziny

 • Określa pokrewieństwo: babcia – dziadek, brat – siostra

 • Przedstawia się imieniem i nazwiskiem

 • Zna nazwę miejsca zamieszkania

 • Rozpoznaje wybrane znaki drogowe

 • Zna telefon alarmowy 112

 • Stosuje różne techniki plastyczne

 • Projektuje pracę plastyczną

 • Używa określenia portret

 • Przeprowadza proste doświadczenia badawcze

 • Rozwija motorykę małą

 • Zna charakterystyczne cechy pór roku

 • Wie, jak wygląda jeż

 • Rozpoznaje i nazywa dary jesieni

 • Rozpoznaje niektóre gatunki drzew

 • Wykonuje improwizacje muzyczne i śpiewa piosenki

 • Rozwija wyobraźnię

Jak zawiązać sznurowadła?

Sznurowadła biorę w dłonie,
sprawdzam, czy są naprężone.
Najpierw sprytnie je krzyżuję,
potem mocno zawiązuję.

Teraz je zaciskam mocno.
Jednym końcem robię oczko,
drugim końcem robię drugie
– mam królika uszy długie!

Potem uszy te krzyżuję,
przeplatam i przytrzymuję.
Lekko ciągnę uszka oba
i kokardka już gotowa.

Jesień w parku

 1. Co jesienią w parku gra? Listek nuci: właśnie ja,
  bo szeleszczę szu, szu, szu i kołyszę park do snu./2x
 2. Kasztan woła: oj, nie, nie, przecież słychać tylko mnie,
  głośno bębnię ram, tam, tam i z żołędziem w parze gram./2x
 3. Wtem do parku wpada wiatr, dmucha, wyje, że aż strach.
  gwiżdże w uszy wiu, wiu, wiu, aż brakuje wszystkim tchu./2x
 4. Jesień mówi: szkoda zwad, można w zgodzie pięknie grać.
  Wietrzyk, kasztan, żołądź, liść wielki koncert dadzą dziś./2x

Trampolinek i my

1.  Kto tak skacze na trampolinie?
Nasz przyjaciel Trampolinek!
Ref. Teraz dzieci, hej, hop!
Uda nam się skok. /2x
2. Kto wesołe zna rymowanki
i zagadki, i hopsanki?
Ref. Trampolinek, hej, hop!
ma pomysłów sto./2x
3. Kto jest zawsze w dobrym humorze,
kto we wszystkim nam pomoże?
Ref. Trampolinek, hej, hop!
ma pomysłów sto./2x

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017