Aktualności grupy

26/03/2021

Gratulujemy Mai z grupy "Pszczółek"

Gratulujemy Mai Kamińskiej z grupy "Pszczółek" zdobycia II miejsca w Konkursie międzyprzedszkolnym "Mój bałwanek"


Grupa Pszczółek liczy 20 dzieci w wieku  4 i 5 lat. Z dziećmi pracują : pani Ola, pani Anitka i pani Paulinka. Kontakt mailowy: o-ola@o2.pl.

Pszczółki

KWIECIEŃ

Pszczółki”

Grupa dzieci 4-5 letnich

Tematyka kompleksowa:

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

MIESZKAMY W POLSCE

Umiejętności dziecka:

 • Stara się uczestniczyć w rozmowach na bliskie mu tematy.

 • Słucha tekstów literackich i rozmawia na ich temat.

 • Odróżnia elementy fikcyjne od realistycznych.

 • Potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem kukiełek.

 • Zna niektóre tradycje związane z Wielkanocą.

 • Dzieli proste wyrazy na sylaby.

 • Rozumie znaczenie wyrazów: luneta, astronom, globus.

 • Przelicza elementy w zbiorze.

 • Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne.

 • Porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu.

 • Segreguje przedmioty według określonych zasad.

 • Składa obrazki pocięte na kilka części. Opowiada o utworzonej ilustracji.

 • Wykonuje kompozycje przestrzenne z różnorodnego materiału plastycznego.

 • Potrafi ruchem zilustrować muzykę.

 • Odgrywa scenki pantomimiczne.

 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze. Jest zainteresowane otaczającym światem.

 • Rozumie znaczenie Światowego Dnia Ziemi. Wie, że należy dbać o środowisko.

 • Rozumie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie. Wie, że należy ją oszczędzać.

 • Przeprowadza proste doświadczenia.

 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe.

 • Rozumie stałe następstwo dnia i nocy.

 • Zna niektóre zwierzęta prowadzące nocny tryb życia.

 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

 • Rysuje po śladzie. Koloruje. Obrysowuje szablony.

 • Wznosi konstrukcje z klocków.

 • Odczytuje przepis kulinarny zapisany za pomocą prostych symboli.

 • Jest sprawne ruchowo, wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.

 • Wygrywa rytm na przedmiotach.

 • W miarę swoich możliwości ubiera się i rozbiera samodzielnie.

 • Rozumie, że należy dostosowywać ubiór do pogody.

 • Rozpoznaje przedmioty służące do dbania o higienę.

 • Potrafi wskazać produkty zdrowe i niezdrowe.

 • Właściwie zachowuje się podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie.

KWIECIEŃ PLECIEŃ"

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień,
różne figle płata w świecie.
Raz przygrzeje mocno słońce,
że jak w lecie jest gorąco.
Innym razem śniegiem prószy,
że aż wszystkim marzną uszy.
Kwiecień - plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata.

Tam daleko gdzie wysoka sosna

maszeruje drogą mała wiosna.

Ma spódniczkę mini, sznurowane butki

i jeden warkoczyk krótki.

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło lecą i świergocą głośno i wesoło.

Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat gdy go w górę wznosi zielenieje świat.

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,

na ramieniu małą torebeczkę

chętnie żuje gume i robi balony

a z nich każdy jest zielony.

Maszeruje wiosna ...

Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas

każda trawka chce być już zielona.

gdybyś zapomniała inną drogą poszła

zima by została mroźna.

Maszeruje wiosna ....

 

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017