Aktualności grupy

20/10/2021

Prace plastyczne

Twórcze prace naszych Motylków.


Motylki

1. W przedszkolu.

2. Mój dom.

3. Droga do przedszkola.

4. Nadeszła jesień.

Umiejętności dziecka:

- Nawiązuje kontakty z rówieśnikami.

- Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej.

- Stosuje zwroty grzecznościowe.

- Rozwija mowę.

- Kształtuje uwagę.

- Usprawnia pracę narządów mowy.

- Rozwija zdolności manualne.

- Ćwiczy kreatywność i pomysłowość.

- Ćwiczy słuch.

- Skupia uwagę na czytanym tekście.

- Powtarza tekst piosenki za nauczycielem.

- Potrafi naśladować ruchy drugiej osoby.

- Rozwija sprawność fizyczną.

- Próbuje wskazać poszczególne części ciała.

- Ćwiczy prawidłową wymowę.

- Zna nazwy zabawek.

- Wymienia kąciki zainteresowań znajdujące się w sali, korzysta z nich.

- Reaguje na sygnał.

- Bawi się przy muzyce.

- Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku.

- Zna zasady panujące w przedszkolu.

- Przestrzega zasad odkładania zabawek w wyznaczone miejsce i szanuje je.

- Kształtuje codzienne nawyki higieniczne po zabawie i przed posiłkami.

- Próbuje zrozumieć pojęcia: duży, mały.

- Śpiewa piosenki.

- Doskonali pamięć.

- Zna kształt koła.

- Jest umuzykalnione.

- Dostrzega rytm i kontynuuje go.

"Maszeruje mała Ania"

1. Maszeruje mała Ania

razem z rodzicami

głośno śpiewa im piosenkę

z wiatrem i ptakami.

Ref. La, la, la śpiewaj też,

la, la, la, jeśli chcesz.

2. Opowiada o przedszkolu

i o miłej pani

o zabawkach i o swojej

przyjaciółce Hani.

Ref…..

Zebra na ulicy”:

Na ulicy mieszka zwierzę,

sam ja czasem w to nie wierzę!

Zwykle mieszka na safari,

tę na jezdni malowali.

Białe paski na tle czarnym.

Mówię wam, to nie są żarty!

Bo to zebra! Idziesz po niej,

gdy chcesz przejść na drugą stronę.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017