Aktualności grupy

26/03/2021

Wielkanocna rzeżucha :-)

26/03/2021

Tak się fajnie bawimy ;-)

Tydzień pierwszy - " Wiejskie podwórko" (01-03-05.03)

- Poznanie mieszkańców zagrody wiejskiej 

-Zapoznanie z odgłosami zwierząt na wsi

-Usprawnianie narządów nowy 

-Śpiewanie określonych sylab na zmianę melodii

-Wykonanie plac plastycznych związanych z wiejską zagrodą 

Tydzień drugi- "W marcu jak w garncu "(8.03-12 03)

-Zainteresowanie dzieci różnymi zjawiskami atmosferycznymi  występującymi w przyrodzie na wiosnę 

-Tworzenie kalendarza pogodowego praca w grupie 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych 

-Rozwijanie słuchu fonetycznego 

Tydzień trzeci - "Poznajemy pierwsze oznaki wiosny " (15.03-19.03)

-Zapoznanie dzieci  z charakterystycznymi cechami wiosny i jej zwiastunem.

- Rozwijanie kreatywności 

- Rozwijanie zdolności manualnych poprzez prace plastyczne

-Usprawnianie koordynacja ruchowej 

Tydzień czwarty - " Już jesteś wiosenko " (22.03.26.03)

-Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zwiastunów wiosny 

- Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie 

- Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody

- Budzenie i rozwijanie wyobraźni muzycznej, ruchowej , werbalnej i plastycznej 

-:Poznanie polskich tradycji wiosennych 

Biedronki
Copyright © by Przedszkole Alfik 2017