Aktualności grupy

26/07/2021

Flamingi

16/07/2021

Nietoperze :-)

" Dzieci swiata "

- Nauka tolerancji  , budzenie szacunku dla innych ludzi.

- Poszerzenie wiadomości na temat kontynentów  oraz żyjących tam dzieci. 

- Odkrywanie przynależności narodowej 

- Zabawy z okazji Dnia Dziecka 

- Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie równieśniczej

" Tęcza "

-Kształtowanie  u dzieci  zainteresowań przyrodniczych na podstawie zjawiska tęczy 

- Wyrabianie u dzieci zdolności do prawidłowego rozróżniania kolorów i do prawidłowego i kojarzenia ich z konkretnymi przedmiotami , znajdującymi się w pobliskim otoczeniu. 

- Kształtowanie słuchu muzycznego

- Wspieranie i rozwój zainteresowań plastycznych u dzieci oraz wyzwalanie u nich twórczego potencjału. 

"Piraci"

- Aktywne uczestnictwo  w zabawach ruchowych ( zabawy w poszukanie skarbów) 

- Poznanie charakterystycznych cech ubioru i zachowań PIRATA

-Zabawa statkiem pirackim i stworzenie lunet.

- Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej u dzieci. 

" Gdzie jedziemy na wakacje"

- Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach. 

- Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami przeznaczonymi na wakacyjne wyjazdy takimi jak morze,  jezioro,  góry  , las ,wieś ...

- Twórcze prace plastyczne 

" Powolny jak żółw czy ślimak "

- Zapoznanie dzieci z silnikiem i żółwie

- Zabawy  sensoryczne 

- Nauka obserwacji zwierząt i cierpliwość do nich 

-Nauka zmianybtempa wolno- szybko

 

Biedronki
Copyright © by Przedszkole Alfik 2017