O FIZYCZNEJ DOJRZAŁOŚCI DECYDUJĄ:

 • stan zdrowia
 • sprawność ruchowa i motoryczna
 • odporność na zmęczenie i choroby
 • prawidłowy słuch i wzrok
 • niezaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • sprawność manualna - poziom rozwoju mięśni dłoni, palców oraz nadgarstków

WYZNACZNIKIEM DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNO-EMOCJONALNEJ SĄ:

 • znaczna samodzielność dziecka, np. samo się ubiera i porusza w najbliższym otoczeniu
 • umiejętność podporządkowania się
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 • wrażliwość na ocenę
 • wytrwałość w pracy
 • podejmowanie inicjatyw
 • umiejętność kierowania uczuciami
 • uzewnętrznianie uczuć

O DOJRZALOŚCI UMYSŁOWEJ DECYDUJĄ:

 • aktywność poznawcza
 • dobra orientacja w najbliższym otoczeniu
 • prawidłowy rozwój mowy
 • umiejętyność wypowiadania się, wyrażania własnych opinii i sądów
 • umiejętność słuchania ze zrozumieniem
 • właściwy poziom analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE