"W zdrowym ciele zdrowy duch."
- Juwenalis

Bez wątpienia zdrowie diecka to jeden z priorytetów każdego rodzica. Kazdy z nas wie, że wadliwa postawa w okresie dziecięcym może doprowadzić do poważnych powikłań w dorosłym życiu.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone są w sali specjalni do nich przystosowanej. Odbywają się dwa razy w tygodniu w podziale na grupy dyspansacyjne, czyli ze względu na określoną wadę postawy. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące oraz uzupełniające są dostosowane odpowiednio do rodzaju wady, wieku rozwoju biologicznego uczestnika zajęć.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z tokiem lekcji gimnastyki korekcyjnej, który określa kolejność ćwiczeń tak, aby ich natężenie wzrastało stopniowo, a następnie opadało.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE