„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczać każde słowo doskonale wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców.”
- Jędrzej Śniadecki

Przedszkole to najlepsze miejsce dla najpełniejszego rozwoju mowy dziecka. Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w szkole w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społęcznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań.
Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody wposługiwaniu się mową ciała. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

Ma początku roku szkolnego w naszym przedszkolu logopeda przeprowadza wśród dzieci przesiewowe testy logopedyczne, które pozwalają ocenić poziom rozwoju mowy. W przedszkolu zajęcia logopedyczne odbywają się codziennie. Prowadzone są indywidualnie z dziećmi, które mają różne wady wymowy oraz ćwiczenia grupowe, w których biorą udział wszystkie dzieci. Ćwiczenia te odbywają się w formie zabawowej. Stopień trudności oraz zakres ćwiczeń dostosowany jest do danej grupy wiekowej.

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:
3 lat - porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski
(p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, ć, dż, j, k, ki, g, gi, h)
4 lat - wymawia s, c, z, dz
5 lat - wymawia sz, ż, cz, dż, r
6 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głósek oraz opanowaną technikę mówienia.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE