„Bogactwo świata sztuki stwarza ogromne możliwości edukacyjne. Wśród jego zasobów szczególną rolę odgrywa teatr, który jest sztuką zupełnie wyjątkową, oddziałującą w sposób najwszechstronniejszy i najbogatszy równocześnie, bo całościowo”
- prof. Irena Wojnar

Teatr to miejsce wyjątkowe. Oddziałuje tak na dorosłych, jak i na dzieci. Teatr tworzony dla dzieci, przez dzieci, to doskonała forma edukacji w wieku przedszkolnym. Teatr będący syntezą sztuk stwarza możliwość posługiwania się różnymi formami artystycznymi. Wartości płynące z działań artystycznych przenoszone na dzieci to główny cel pracy instruktorów teatralnych i nauczycieli.

Edukacja przedszkolna zapewnia skuteczną drogę do właściwego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci. Uczy słuchania i poprawnego wysławiania się, uczy współdziałania w grupie. Rozwija twórczą wyobraźnię oraz stwarza możliwości podpatrywania innych dzieci w zabawie przez co dziecko oswaja się z innymi, nabiera zaufania do siebie i własnych możliwości. Pozwala na odnajdywanie własnych talentów, rozwija uczciwość oraz kształtuje wrażliwość, uspołecznia i dąży do eliminacji egocentryzmu.

W naszym przedszkolu warsztaty odbywają się w grupie dzieci 5-6 letnich, a prowadzone są przez aktorkę "Baja Pomorskiego".

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE