Aktualności grupy

20/12/2017

Jasełka w Szkole Społecznej im. J. Słowackiego


Grupa ŻABKI

(4 latki)

Zajęcia dodatkowe w grupie "Żabki"

wtorek     9.30 - warsztaty konstrukcyjne z klocków LEGO ( co dwa tygodnie)

środa       10.00 - rytmika,
                 11.00 - język angielski

czwartek  9.30 - Akademia Piłkarska Młode Talenty
                 11.00 - gimnastyka korekcyjna , 
                 13.30 - trening karate

piatek       11.00 - język angielski

Żabki

Marzec

Grupa „Żabki”
(4 – latki)

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. CZEKAMY NA WIOSNĘ
 2. ZABAWY Z ZAJĄCZKIEM

TREŚCI  PROGRAMOWE

 • Zachowuje właściwą postawę wobec świata przyrody
 • Dostrzega różnice w języku obcym i ojczystym
 • Rozumie słowa i frazy w innym języku
 • Stosuje zwroty grzecznościowe stosownie do sytuacji: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • Pełni obowiązki przydzielone przez nauczyciela
 •  Wyraża swoje zdanie na określony temat, słucha, co mowią inni rowieśnicy, nauczyciel i dorośli
 • Pracuje w parze oraz w grupie kilkuosobowej, potrafi podporządkować się przyjętym regułom współpracy z innymi
 • Przestrzega zasad zachowania się w miejscach publicznych:(zachowuje ciszę, nie śmieci)
 • Jest tolerancyjny wobec innych
 • Zna swój adres zamieszkania
 • Radzi sobie z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem się w rożnych
 • Potrafi ubrać się stosownie do pory roku i warunków atmosferycznych
 • Usprawnia podania i chwyty w zabawach ruchowych z elementami toczenia, rzutu i chwytu:– rzuca oburącz piłkę przed siebie i do określonego celu, rzuca jedną ręką woreczek przed siebie i do określonego celu, podrzuca, rzuca w rożnych kierunkach oraz chwyta przybory, np. woreczki, baloniki, toczy piłkę oburącz i jedną ręką
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa i respektuje zakazy w rożnych sytuacjach życiowych
 • Wykorzystuje rożne formy i sposoby odpoczynkuw domu i w przedszkolu:
 • Nazywa podstawowe zjawiska atmosferyczne: deszcz, burza, opady śniegu, tęcza, wiatr
 • Zauważa zmiany występujące w przyrodzie związane z daną porą roku
 • Podejmuje próby rysowania schematu postaci człowieka: – przechodzi od bardzo uproszczonych form do bardziej szczegółowego rysunku postaci
 • Rozumie określenia: dużo, mało i używa ich
 • Liczy rożne przedmioty w zabawach kierowanych
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach opartych na wrażeniach słuchowych, słuchowo-wzrokowych i ruchowych
 • Stara się naśladować i odtwarzać, na miarę swoich możliwości, ćwiczenia artykulacyjne wspierające i utrwalające prawidłową wymowę głosek
 • Rozumie określenia typu: co było? co będzie? i stara się budować wypowiedzi w czasie przeszłym i przyszłym
 • Koncentruje się na odgłosach słyszanych w otoczeniu (z zamkniętymi oczami)
 • Stara się tworzyć prace, wykorzystując rożne techniki plastyczne
 • Tworzy konstrukcje przestrzenne z papieru, np. ozdoby wielkanocne, dekoracje w sali

"DOMEK DLA PTASZKÓW" - wiersz I. Suchorzewskiej
Dziś w przedszkolu
Krzyś i Tomek
Zmajstrowali
Ptaszkom domek.
Jest podłoga,
Jest i daszek,
Żeby się mógł
Schować ptaszek.
 
Jest tam miejsce
Na okruszki,
Dla wróbelka,

„Nazywają mnie poleczka” ( muz. L. Miklaszewski, sł. M. Terlikowska)
 
Nazywają mnie poleczka,                                
umiem tańczyć jak piłeczka.                                        
Bardzo, bardzo jestem skoczna,                           
a jak zacznę to nie spocznę!                                       
 
Ref.: Hop, hop! Tra- la- la!                                          
     Kto zatańczy tak, jak ja!                                
 
 
Dziś w przedszkolu śmiech i tańce,
tańczą różne przebierańce.
Każdy przebrał się inaczej,
Ten obraca się, ten skacze

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017