Aktualności grupy

14/09/2018

ZEBRANIE Z RODZICAMI!

DRODZY RODZICE, SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE OGÓLNE - 18.09.2018 r.  (wtorek)  o godzinie 17.00. PO ZEBRANIU OGÓLNYM ODBĘDZIE SIĘ …


Żabki

1. ,, Jestem sobie przedszkolaczek" - /01. - 16.09./

2. ,, Bezpieczna droga do przedszkola" - /17. - 30.09./

                                                   Treści z podstawy programowej:

Dziecko:

- poznaje i utrwala w pamięci zasady obowiązujące w grupie przedszkolnej 

- respektuje zasady kulturalnego zachowania się przy stole, używa zwrotów grzecznościowych

- poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedszkola jak i poza nim

- rozumie znaczenie wyrażenia osoba obca , pamięta do kogo może się zwrócić w sytuacji zagrożenia

- prawidłowo reaguje na sygnał (znak, barwę, dźwięk)

- uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych i czerpie z tego radość

- porządkuje i tworzy zbiory (przedmiotów, obiektów) ze względu na jedną cechę

- doskonali sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo - ruchową

- wykonuje własne eksperymenty graficzne (kredkami, farbami itp.)

                                               Zabawy paluszkowe

1) ,, Mam 10 palców"

Mam dziesięć palców małych do zabawy doskonałych,

mogę wszystko zrobić nimi - paluszkami malutkimi.

Mogę zamknąć je w piąsteczki lub rozłożyć jak chusteczki,

mogę w słonko je zamienić albo schować do kieszeni.

Mogę podnieść je wysoko lub rozłożyć tak szeroko,

mogę w koszyk je zaplatać albo jak motylek latać.

2) ,,My jesteśmy maluchami" (na melodię "My jesteśmy krasnoludki")

My jesteśmy maluchami - raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,

paluszkami poruszamy - raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.

Teraz mocno potupiemy - bach, bach, bach, bach, bach, bach,

i klaszczemy i klaszczemy - oj tak ,tak, oj tak tak.

Teraz ręce podajemy - ja i ty, ja i ty,

bo kółeczko zrobić chcemy - raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.

Kiedy bawić się skończymy -  ach, ach, ach, ach, ach, ach,

to się pięknie ukłonimy - właśnie tak, właśnie tak.

                                           ,,Jestem małym przedszkolakiem "

Ref. Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już potrafię,

       ja się uczę gdy się bawię bo w zabawie jest ciekawiej.

1) Umiem biegać na paluszkach, umiem stać na jednej nodze,

    umiem siebie narysować, umiem jeść widelcem, nożem.

Ref. Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już potrafię,

       ja się uczę gdy się bawię bo w zabawie jest ciekawiej.

2) Umiem buty zasznurować, umiem zapiąć już guziki,

    umiem wiersz wyrecytować i zatańczyć w takt muzyki.

                                                           

                           ,, Uśmiech słoneczny"

1) Uśmiech słoneczny mam już od rana,

   będzie zabawa, muzyka gra.

   Są koleżanki, nie jestem sama,

   więc zaśpiewajmy tra, la, la.

Ref. Tra, la, la, la, tra, li, li, li,

        teraz klaszczemy raz, dwa, trzy x2

       równo, równo, klaszczemy.

1) Uśmiech słoneczny mam już od rana,

   będzie zabawa, muzyka gra.

   Są koleżanki, nie jestem sama,

   więc zaśpiewajmy tra, la, la.

Ref. Tra, la, la, la, tra, li, li, li,

        teraz tupiemy raz, dwa, trzy x2

       równo, równo, tupiemy.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017