Aktualności grupy

13/03/2018

Co powinien umieć 6-latek, który kończy przedszkole?

Zakres kompetencji, jakimi musi dysponować dziecko, które rozpocznie naukę w szkole:

file:///C:/Users/user/Downloads/D2017000035601%20(3).pdf


                                    MARZEC

TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:

 • Wdraża się do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

 • Uświadamia sobie następstwa dni tygodnia.

 • Zwraca uwagę na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 • Zapamiętuje cechy typowe dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

 • Wdraża się do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

 • Potrafi na podstawie systematycznej obserwacji opowiedzieć etapy rozwoju roślin, wyróżnia części roślin: korzenie, łodyga, liście, kwiaty

 • Rozwija umiejętność przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

 • Rozwija percepcję słuchową na materiale symbolicznym.

 • Doskonali percepcję wzrokową podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe, ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

 • Poznaje zwyczaje kultywowane w lokalnym środowisku związane z obchodzeniem świąt wielkanocnych (palmy wielkanocne, pisanki, przyśpiewki ludowe, śmigus - dyngus, święconka, świąteczne potrawy)

 • Odczuwa radość ze wspólnego przygotowywania świąt rodzinnych.

Sówki

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1. Czekamy na Ciebie Wiosno! /05.03 - 16.03/

2. Wielkanoc /19.03 - 30.03/

"Maszeruje wiosna"

Autor słów: Krystyna Bożek-Gowik

Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Refren (x2):
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

Refren (x2):
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat. 

Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna.

Refren:
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Idzie wiosna

Puk, puk, puk ...w okienko!
- Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek liliowych.

Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.

Idzie, uderza witką
wierzbową z baziami.
Pokrywa się wszystko
młodymi listkami.

Słonko złote świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk ... chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie.

Zakres kompetencji, jakimi musi dysponować dziecko, które rozpocznie naukę w szkole:

file:///C:/Users/user/Downloads/D2017000035601%20(3).pdf

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017