Aktualności grupy

19/05/2019

Muzyka etniczna-instrumenty z kokosa


                                

                                                      

Sówki

6- LATKI

MAJ

TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:

 • Szanuje i dba o planetę Ziemię
 • Wie, czym jest ekologia
 • Zna symbole narodowe
 • Usprawnia motorykę małą
 • Wyciąga wnioski z zabaw badawczych
 • Wymienia nazwy dni tygodnia w ustalonej kolejności
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa
 • Przestrzega zasad kulturalnego zwracania się do siebie
 • Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie
 • Dodaje i odejmuje w dostosowanym zakresie
 • Wie, jak należy się zachować w razie sytuacji zagrożenia
 • Wie, jak należy się zachować na uroczystościach
 • Posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku różnych zabaw

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

Maria Konopnicka

Niezapominajki

Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.

Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.

Kolorowe Dzieci

Majka Jeżowska

Gdyby, gdyby moja mama
Pochodziła z wysp Bahama
To od stóp po czubek głowy
Byłabym czekoladowa.

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie
Na wycieczki jeździć słoniem
I w Australii mieć tatusia
I z tatusiem łapać strusie.

Nie patrz na to - i jo... - w jakim kraju
Jaki kolor - i jo... - dzieci mają
I jak piszą na tablicy
To naprawdę się nie liczy!

Przecież wszędzie-i jo... każda mama
Każdy tata-i jo. chce tak samo
Żeby dziś na całym świecie
Mogły żyć szczęśliwe dzieci.

Mogłam małą być Japonką
Co ubiera się w kimonko
Lub w Pekinie z rodzicami
Ryż zajadać pałeczkami.

Od kołyski żyć w Tunisie
Po arabsku mówić dzisiaj
Lub do szkoły biec w Mombasie
Tam gdzie palmy rosną w klasie.

Nie patrz na to - i jo... - w jakim kraju
Jaki kolor - i jo... - dzieci mają
I jak piszą na tablicy
To naprawdę się nie liczy!

Los to sprawił lub przypadek
Że Hindusem nie był dziadek
Tata nie był Indianinem
I nie w Peru mam rodzinę.
Nie patrz na to - i jo... - w jakim kraju
Jaki kolor - i jo... - dzieci mają
I jak piszą na tablicy
To naprawdę się nie liczy!

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017