Aktualności grupy

20/09/2020

Sówki poznają literkę "O"

W tym tygodniu "Sówki-Mądre główki" poznawały lub przypominały sobie jak wygląda literka "O". Dzieci zamieniły się w detektywów i poszukiwały w …


                                

                                                      

Sówki

WRZESIEŃ 2019

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. WAKACYJNE WSPOMNIENIA
 2. JA, TY I ŚRODOWISKO

Umiejętności dziecka:

 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy, mówi o sobie
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne w dostępnym zakresie, przelicza elementy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Przypomina sobie znaczenie pojęcia: para (w znaczeniu: dwa)
 • Określa cechy pór roku, zna oznaki zbliżającej się jesieni, rozpoznaje pospolite gatunki drzew
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha dzieci i dorosłych podczas zabawy i wykonywania różnych prac, uważnie słucha podczas czytanych tekstów
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych (w tym zajęć gimnastycznych), plastycznych, twórczych, naśladowczych
 • Wykonuje prace plastyczne
 • Uczy się piosenki, porusza się przy muzyce, muzykuje z użyciem instrumentów
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę o, O, a, A drukowaną i pisaną
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozumie znaczenie wyrazów: przyjaźń, przyjaciel, dobroć, koleżeństwo
 • Posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni:  na, pod, obok, na górze, za, przed, z lewej, z prawej; rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała; stosuje pojęcia: dłuższy, krótszy  
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania, wyrabia w sobie właściwy stosunek do wygranej i przegranej w zabawie
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Rysuje różnymi kolorami kredek, wyrabia sprawność manualną, stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek
 • Poznaje zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji poprzez rysowanie i podczas słuchania muzyki
 • Obdarza  szacunkiem dorosłych, którzy pracują w przedszkolu
 • Kształtuje poczucie bycia współgospodarzem przedszkola
 • Potrafi samodzielnie się ubierać

„Przedszkole - drugi dom”

piosenka

Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
 

Ref.: Ja chodzę…

„Mądry przedszkolak”

wiersz

Mądry przedszkolak przykładem świeci –
zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.
Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest
i ich nie szturcha, ani nie bije.

Chce coś od innych – grzecznie poprosi
i się z szacunkiem do nich odnosi.
Jak z tego widać, nie trzeba wiele,
by wszystkich dzieci być przyjacielem.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017