Aktualności grupy

27/12/2018

Mikołaj w przedszkolu


Pszczółki

            

STYCZEŃ

Grupa „Sowy”
(5 – latki)

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. ZIMOWY CZAS
 2. BABCIA I DZIADEK TO MOJA RODZINA

Umiejętności dziecka zdobywane w styczniu:

 • Układa elementy zgodnie z rytmem.
 • Klasyfikuje elementy zgodnie z podaną zasadą.
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Przelicza w dostępnym zakresi
 • Rozwija logiczne myślenie.
 • Dokonuje pomiaru długości, np. za pomocą stopy, dłoni, wstążki.
 • Rozwija sprawność ruchową.
 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
 • Prawidłowo posługuje się nożyczkami.
 • Używa chwytu pisarskiego.
 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.
 • Wysłuchuje głoski w wyrazach.
 • Czyta globalnie proste wyrazy.
 • Wypowiada się na zadany temat.
 • Poznaje sposoby odmierzania czasu dawniej i dziś.
 • Poznaje różne rodzaje zegarów.
 • Dostrzega stałe następstwo dni i nocy.
 • Wymienia dni tygodnia, nazywa miesiące.
 • Rozumie znaczenie pojęć: wczoraj, jutro.
 • Muzykuje z wykorzystaniem instrumentu.
 • Gra akompaniament do piosenki.
 • Rozwija wyobraźnię muzyczną.
 • Śpiewa piosenki.
 • Tańczy przy muzyce.
 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.
 • Rozumie konieczność bezpiecznej zabawy zimą.
 • Wie, jak należy dbać o zdrowie zimą.
 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.
 • Pogłębia więzi rodzinne z babcią i dziadkiem.
 • Wie, co to jest karnawał.
 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje.

Śniadanie bałwana

Panie bałwanie, panie bałwanie!
Co chce pan dostać dziś na śniadanie?
- Proszę śnieg w płatkach,
w sopelkach lody
i porcję szronu chcę dla ochłody.
Panie bałwanie, zimne śniadanie
od pani zimy wnet pan dostanie

KOCHAMY WAS

Czy wy wiecie moi mili czy wy wiecie
Ile babć i dziadków jest na całym świecie
Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają
Więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

Kochamy was, kochamy całym sercem
I radości chcemy dać wam jak najwięcej.
Nasze buzie uśmiechnięte
Dziś życzenia ślą przepiękne
Żyj babuniu, żyj dzidziuniu latek sto.

Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają
Zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.
Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy.
Głośno teraz podziękować chcemy wam.

Kochamy was…

Babcia bardzo często mamę zastępuje
Zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje.
Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy.
Babcia, dziadek za to zawsze mają czas.

Kochamy was…

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017