10/05/2022

Wycieczka do Szkoły Leśnej na Barbarce - dzieci szukały w lesie oznak wiosny, rozwiązywały wiosenne zagadki, prowadziły obserwacje ptaków i płazów,- zaspakajały swoją przyrodniczą ciekawość. Był tez czas na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz pyszny "piknikowy" posiłek.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE