01/09/2021

Teatr Vaśka powitał nas spektaklem nawiązującym do aktualnej sytuacji zdrowotnej.  Poprzez sympatyczne spotkanie z rezolutnym Jasiem (znanym dzieciom z innych realizacji scenicznych teatru) i jego dziadkiem dzeci poznaja i przypominaja sobie ważne zasady. Zagrożenia pojawiają się w sennej wizji Jasia, a lalkowa konwencja przedstawienia sprawia, że są zarazem realne jak i łatwe do przezwyciężenia. Przy okazji przypomina się małym widzom o podstawowych zasadach higieny – ważnych w każdych, nie tylko pandemicznych okolicznościach. Bohaterowie spektaklu podnoszą również problem dbałości o środowisko naturalne.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE