25/01/2021

Dziś grupy Pszczółek i Sówek wzięły udział w plenerowych zajęciach, prowadzonych przez Szkołę leśną na Barbarce. Dzieci "tropiły" leśne zwierzęta rozpoznając ich ślady na śniegu, dowiedziały się też jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Wykonały przysmaki dla ptaków, mieszkających w lesie.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE