02/10/2020

W czasie Święta Pieczonego Ziemniaka, dzieci bawiąc się i wykonując ciekawe zadania, poszerzały wiedzę na temat ziemniaków, ich cech i przeznaczenia. Poprzez oglądanie i wysłuchanie informacji oraz praktyczne działania dowiedziały się wielu "ziemniaczanych" ciakawostek. 

Miały okazję wykazać się pomysłowością oraz twórczym działaniem – konstruując „ziemniaczane stwory” wg własnych pomysłów, „drukując „ziemniaczane pieczątki”. Doświadczały wrażeń zmysłowych kosztując potrawy z ziemniaków np.:zupy ziemniaczanej, placków ziemniaczanych i ziemniaków pieczonych w ognisku. Zatańczyły w rytm muzyki, aktywnie uczestniczyły w zabawach sportowych i konkurencjach z wykorzystaniem ziemniaków, potrafiły wykazać się koleżeńską postawą oraz czerpać radość i przyjemność ze wspólnej zabawy.

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Pani Ewelinie - mamie Antka, Franka i Olka, za zorganizowanie wspaniałego ogniska i ogromne zaangażowanie w bezpieczne pieczenia ziemniaków.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017