07/07/2021

DRODZY RODZICE !

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH DOKONUJEMY NASTĘPUJĄCYCH WPŁAT:

  • 300,- OPŁATĘ STAŁĄ ZA LIPIEC I SIERPIEŃ - GDY DZIECKO NIE UCZĘSZCZA DO PLACÓWKI

  • 500,- (SIERPIEŃ) KWOTĘ TĄ POMNIEJSZAMY O STAWKĘ ŻYWIENIOWĄ ZA KAŻDY DZIEŃ NIEOBECNOŚCI DZIECKA

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE