27/12/2021

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

Informujemy Państwa, że z dniem 1 lutego 2022 r. w Żłobku i Przedszkolu „ALFIK” wysokość czesnego ponoszona przez Rodziców wzrośnie o 50 zł i wynosić będzie:

  • Żłobek : 600 zł - ( sześćset złotych),

  • Przedszkole: 550 zł - ( pięćset pięćdziesiąt).

Decyzja o podwyższeniu czesnego jest konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia placówki, wynikającego m.in. z inflacji oraz wzrostu płacy minimalnej i średniego poziomu wynagrodzeń w kraju.

Dbając o jakość świadczonych usług nie możemy zmniejszać wydatków kosztem oferty edukacyjnej.

Zapewniamy Państwa , że wzrost czesnego nie wynika z chęci osiągnięcia zysków, a jest konieczny w kontekście pokrycia kosztów funkcjonowania Żłobka i Przedszkola.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że jest to pierwsza od co najmniej 5 lat podwyżka czesnego. W tym okresie pomimo iż koszty funkcjonowania Żłobka i Przedszkola wzrastały nie zmienialiśmy Państwu wysokości opłat.

Liczymy bardzo na Państwa zrozumienie i życzliwe przyjęcie powyższej informacji.

Przy tej okazji chcemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i jednocześnie życzyć Państwu, w tych trudnych czasach, zdrowia i wszelkiej pomyślności . Mamy nadzieję, że jesteście i będziecie państwo nadal zadowoleni z tego, w jaki sposób opiekujemy się, wspomagamy wychować i edukować Państwa dzieci.

Z poważaniem

Dyrektor Placówki „ALFIK”

Hanna Tomaszewska

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017
UE