Aktualności grupy

18/09/2020

Wrześniowe urodzinki

Dziś świętowaliśmy urodzinki dzieci urodzonych we wrześniu. Ada, Hania i Gosia uroczyście obchodziły swoje święto. "Śpiewanie sto lat", dmuchanie …


Grupa Pszczółek liczy 20 dzieci w wieku  4 i 5 lat. Z dziećmi pracują : pani Ola, pani Anitka i pani Paulinka. Kontakt mailowy: o-ola@o2.pl.

Pszczółki

 „Pszczółki”

grupa dzieci 4-5 letnich

Wrzesień

Tydzień 1: Wesołe przedszkole

Tydzień 2: Razem jest wesoło

Tydzień 3: To ja

Tydzień 4: Kosz Pani Jesieni

Umiejętności dziecka:

 • Nawiązuje kontakty z rówieśnikami

 • Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

 • Współpracuje w zespole

 • Stosuje zwroty grzecznościowe

 • Nabywa poczucia własnej wartości

 • Zna pomieszczenia w przedszkolu

 • Posługuje się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni

 • Orientuje się na kartce papieru

 • Klasyfikuje przedmioty według ustalonych zasad

 • Przelicza elementy i podaje ich poprawną liczbę

 • Porównuje liczbę elementów, stosuje określenia: tyle samo, więcej, mniej

 • Rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa

 • Rozróżnia prawą i lewą stronę

 • Łączy przyczynę ze skutkiem

 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

 • Wykonuje tematyczne prace plastyczne

 • Rozwija sprawność manualną

 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

 • Rozpoznaje dźwięki z otoczenia i wskazuje ich źródło

 • Bawi się przy muzyce

 • Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku

 • Samodzielnie wykonuje proste doświadczenia

 • Rozwija spostrzegawczość

 • Obserwuje przyrodę

 • Rozpoznaje niektóre gatunki ptaków

 • Rozpoznaje niektóre warzywa i owoce

 • Rozumie znaczenie określenia pora roku

 • Zna nazwy czterech pór roku

 • Wykazuje spontaniczną aktywność ruchową

WIERSZ „ Dla każdego coś zdrowego”, S. Karaszewski

Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo! 

Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy!

Jedz razowce z grubym ziarnem, zdrowe jest pieczywo czarne!

Na kanapkę, prócz wędliny, połóż listek zieleniny!

I kapusta, i sałata, w witaminy jest bogata!

Oprócz klusek i kotleta niech się z jarzyn składa dieta!

Mleko, jogurt, ser, maślanka – to jest twoja wyliczanka!

Chude mięso, drób i ryba to najlepsze białko chyba!

Sok warzywny, owocowy, kolorowy jest i zdrowy!

Sosy lepsze są niż tłuszcze, niech się w tłuszczu nic nie pluszcze!

Zostaw smalec, dolej olej , niech na olej będzie kolej!

Dobra także jest oliwa, bo dla zdrowia sprawiedliwa!

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017