Aktualności grupy

06/10/2019

,,Dzień Przedszkolaka"


Pszczółki

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1) „JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM” - /01.11. – 17.11./

2) „KOCHAMY PLUSZOWE MISIE” - /18.11. – 30.11./

TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Dziecko:

• Doświadcza poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej

• Identyfikuje się ze swoją miejscowością

• Rozróżnia cechy charakterystyczne swojego regionu na tle innych

• Wzbogaca wiadomości na temat wróżb i zabaw andrzejkowych

• Kształtuje poczucie przynależności narodowej

• Utrwala w pamięci barwy narodowe, zna słowa hymnu

• Podejmuje działania na rzecz dbałości o zdrowie

• Aktywnie uczestniczy w obchodach 100 – lecia odzyskania niepodległości

• Wykonuje prace plastyczne tematycznie związane z obchodzonymi świętami

• Wzmacnia więzi emocjonalne z rodzicami

• Przejawia zachowania empatyczne

• Dostrzega podobieństwa i różnice pomiędzy obiektami symbolicznymi i ich układami

• Podejmuje próby projektowania architektonicznego podczas zabawy

• Podejmuje próby pełnienia określonych ról zgodnie z zawartą umową

• Odczytuje globalnie swoje imię

• Wytycza kierunki od osi własnego ciała (w lewo, w prawo)

• Sprawnie liczy na palcach jako zbiorze zastępczym

Dziękuję, Polsko!

(Anna Bomba)

Dziękuję Polsko, za Orła Białego,

za dom rodzinny, zabawy z kolegą.

Dziękuję, Polsko, za polne kwiaty,

za uśmiech i miłość mamy i taty.

Dziękuję, Polsko, za złote zboże,

za zachód słońca nad polskim morzem.

Dziękuję, Polsko, za twoje dary,

za bursztyn na plaży i Kraków stary.

Dziękuję, Polsko, za Twoją odwagę,

za biało-czerwoną na maszcie flagę.

Kocham Cię, Polsko, mocno i szczerze,

bo jestem Polakiem i w ciebie wierzę.

Jesteśmy Polakami

(sł. A. Bomba, muz. M. Konarski)

My jesteśmy Polakami,

Naszym godłem Orzeł Biały,

A stolicą jest Warszawa,

Znać jej nazwę ważna sprawa.

Ref. Nauczyłem się w przedszkolu,

rzecz to bardzo oczywista,

dbać o wszystko dookoła,

bo ojczyzna jest mi bliska.

My jesteśmy Polakami,

nasze Tatry są górami,

a królową rzek jest Wisła,

Polska to nasza ojczyzna.

Ref. Nauczyłem się w przedszkolu… (x2)

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017