Aktualności grupy

01/04/2020

Muzyka etniczna- instrument afrykański

Poniżej link do filmiku, zapraszamy do obejrzenia Część 1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1839868659479323&id=192220980910…


Motylki

Kwiecień

  • kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku

  • przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą

  • dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

  • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu

  • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

  • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie

  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat

  • rozwijanie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów według podanego kryterium

  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych


 

"Idzie do nas wiosna"

Kiedy wiosna przyjdzie do nas,
Roześmiana i zielona,
Razem z wiosną wszystkie dzieci
Zaśpiewają tak:

Zielona trawa, 
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech.
Zielona trawa, 
zielony mech,
Zielona żaba…
rech, rechu, rech..

Idzie wiosna

Puk, puk, puk ...w okienko!
- Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek liliowych.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017