Aktualności grupy

28/10/2019

Halloween


Motylki

                                                         LISTOPAD

                                                                      3 latki

                                                                   „MOTYLE”

   

                                                   TEMATYKA KOMPLEKSOWA

      

  1. jestem małym Polakiem

2. Pluszowy miś             

TRESCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1. Przewiduje, w miarę możliwości, jakie będą skutki czynności

2. Uczestniczy w zabawach ruchowych

3. Poznaje podstawowe figury geometryczne

4. Dostrzega zmiany  dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc

5. Przelicza elementy zbiorów

6. Dba o porządek w swoim miejscu pracy

7. Umie poprawnie umyć się i wytrzeć

8. Wykonuje pracę plastyczną zgodnie z poleceniem

 Dwa malutkie misie

Dwa malutkie misie
chcą potańczyć dzisiaj.
Hopsa, hopsa, dana, dana
tańczą misie dziś od rana.
Dwa malutkie misie
tańczą z nami tak, tak.

 

"Sen niedźwiedzia" W. Chotomska

Założył niedźwiedź
piżamę burą,
przykrył się ciepłą
niedźwiedzią skórą
i słodko śpi.
Śnią mu się teraz
lipy pachnące,
zioła na łące,
pszczoły brzęczące,
miód mu się śni.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017