09/03/2020

Szanowni Rodzice:

informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Przedszkole podejmuje szereg działań profilaktycznych:

    • Systematycznie dezynfekujemy klamki, toalety, meble i zabawki,

    • Nauczycielki przeprowadziły w grupach pogadanki na temat przestrzegania higieny, przypominają dzieciom o konieczności dokładnego mycia rąk z użyciem mydła po wyjściu z toalety, powrocie z podwórka, spaceru, przed jedzeniem…, kontrolują sposób mycia rąk przez dzieci,

    • W widocznych miejscach w przedszkolu zostały wywieszone instrukcje mycia rąk oraz apele do rodziców o nie przyprowadzanie dzieci z objawami przeziębienia lub choroby,

    • Do pracy nie przychodzą nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy mają objawy infekcji,

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

Prosimy rodziców o wsparcie naszych działań:

    • Porozmawiaj z dziećmi na temat roli przestrzegania higieny w profilaktyce zdrowotnej min. zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, konieczności częstego i dokładnego mycia rąk wodą i mydłem,

    • Pozostaw w domu dzieci przeziębione czy z objawami grypowymi,

    • Unikaj spożywania surowych bądź niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego,

    • Zachowaj bezpieczną odległość (co najmniej 1 metr) od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę,

    • Jeżeli miałeś kontakt z osobą zakażoną bądź przebywałeś w rejonie występowania wirusa i zaobserwowałeś u Siebie bądź Twojego dziecka objawy (min. gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem) niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego. Poinformuj Przedszkole, abyśmy mogli wdrożyć odpowiednie działania.

    • Także w przypadku, gdy bezpośrednio po powrocie nie zaobserwowałeś u siebie wspomnianych objawów należy przez 14 dni kontrolować swój stan zdrowia: codziennie mierzyć temperaturę, zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel…). W przypadku wystąpienia tych symptomów należy postępować jak wyżej.

    • Będąc chorymi, mając złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, gdzie szerzy się koronawirus – nie należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak z dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Śledź komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej


 

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017