12/09/2018

                                           WRZESIEŃ

      

                                              Grupa

                                          „MOTYLE”

                       TEMATYKA  KOMPLEKSOWA

                                  1. Witaj Przedszkole!

                                    2. Ja i moi koledzy

                TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko: 

  • Integruje się ze swoją grupą przedszkolną.
  • Zapoznaje się z budynkiem przedszkola.
  • Kształtuje umiejętność nawiązywania kontaktów.
  • Zapoznaje się z zasadami panującymi w przedszkolu.
  • Kształtuje elementarne nawyki higieniczne.
  • Rozwija umiejętności rytmiczne i wokalne.
  • Wyróżnia i nazywa części własnego ciała.
  • Poznaje porę roku – jesień.

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017