01/10/2018

                                                           PAŹDZIERNIK

      

                                                               Grupa

                                                           „MOTYLE”

     

                                         TEMATYKA  KOMPLEKSOWA

1. Obserwujemy jesień w sadzie i ogrodzie.

2. Kolory jesieni.

                                  TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko: 

Kształtuje umiejętność wykonywania pracy plastycznej.

Nabywa umiejętność reagowania na tempo melodii.

Wie, jak wygląda jeż i wiewiórka.

Nabywa umiejętność nazywania owoców naszych sadów i niektórych warzyw.

Potrafi rozróżnić dźwięki wysokie i niskie, odpowiednio reagować ruchem na dany sygnał muzyczny.

Stosuje określenia „na” i „pod”

Poznaje kolory podstawowe, potrafi odszukać je w otaczającym środowisku.

Wypowiada się na dany temat, odpowiada na pytania. 

Copyright © by Przedszkole Alfik 2017